Audyt podatkowy

Audyt jest rodzajem kontroli przeprowadzanej w danym przedsiębiorstwie czy ogólnie mówiąc środowisku. W przypadku podatków stanowi usługę związaną z dokładnym sprawdzeniem prawidłowości prowadzonej ewidencji z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Weryfikowane są także wszelkie rozliczenia podatków wraz z określeniem ich legalności.

Taki audyt podatkowy obejmuje swoim zasięgiem całą niezbędną dokumentację, czyli faktury, umowy, księgi podatkowe i wiele innych. Ma to na celu wyłapanie ewentualnych błędów, co pozwala następnie na wydanie opinii oraz przedstawienia propozycji zmian mogących pomóc w uniknięciu takich problemów w przyszłości. Kontrola przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych specjalistów, a efektem końcowym ich pracy jest szczegółowa analiza dokonanych działań, wraz z wnioskami i wskazówkami, co powinno się zmienić w dotychczasowej polityce podatkowej przedsiębiorstwa.

 

Audyt podatkowy