Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Czy wiecie Państwo, czym jest uproszczona księgowość? To właśnie nic innego, niż forma prowadzenia rachunków poprzez uzupełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tego rodzaju ewidencja pozwala rejestrowanie takich elementów, jak:

  • przychody z różnych źródeł,
  • wydatki związane z prowadzeniem firmy,
  • zakupy towarów i innych materiałów, dokonywane na rzecz działalności gospodarczej.

KPiR stanowi podstawę do ustalenia należnego opodatkowania. Same operacje gospodarcze należy wprowadzać do niej w sposób chronologiczny. Obowiązek stosowania tej metody księgowości określają przepisy, wymieniające, między innymi, takie podmioty, jak spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą czy spółki partnerskie, których przychód netto nie przekracza w danym roku rozliczeniowych kwoty 2 milionów euro. W innym przypadku konieczne będzie oczywiście zastosowanie pełnej księgowości.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów