Pełna księgowość

Pełna księgowość to jedna z najbardziej skomplikowanych form prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie. Jako system ewidencyjny jest w stanie ukazać pełny i niezwykle przejrzysty wizerunek sytuacji finansowej firmy. Warto wiedzieć, że tego rodzaju księgowość, związana także z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jest obowiązkowa dla osób fizycznych oraz spółek:

  • akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych.

Należy również pamiętać, że do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są przedsiębiorstwa, których przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 milionów euro. Przeliczenie na złotówki dokonywane jest według kursu średniego, nad ogłoszeniem którego czuwa Narodowy Bank Polski. Ponieważ tego rodzaju forma rozliczeniowa wymaga ewidencjonowania absolutnie wszystkich prowadzonych operacji gospodarczych, konieczne jest prowadzenie dokumentacji, składającej się na wspomniane księgi rachunkowe. W związku ze skomplikowanymi działaniami tego rodzaju, prowadzenie pełnej księgowości zaleca się zlecać podmiotom zewnętrznym, w formie outsourcingu księgowego.

 

pelna ksiegowosc